Logo Uniunea Europeana | Guvernul Romaniei | Instrumente Structurale

Grupul țintă al proiectului

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban și care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 • au vârsta minimă de 18 ani;
 • intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană a Regiunii de Nord-Est (Județele Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Bacău, Neamț);
 • au domiciliul/reşedinţa în Regiunea de Nord-Est, în mediul urban sau rural;
 • sunt studenţi sau masteranzi sau doctoranzi sau șomeri / persoane inactive sau angajați sau întreprinzători.

Ce conține dosarul?

Daca îndeplinești condițiile enumerate mai sus, trimite-ne dosarul de înscriere cu următoarele documente:

 1. Copie după Cartea de Identitate care atestă domiciliul / reședința în unul din județele vizate din Regiunea Nord-Est;
 2. CV în format Europass (în limba română, disponibil la următoarea adresă);
 3. Declarație privind apartenența în categoria de grup țintă (Anexa 1 din Arhiva regasită mai jos) pentru a dovedi că se află în categoria de grup țintă (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă, studenți, masteranzi, doctoranzi) și nu fac parte din grupul țintă tineri NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă, cu vârsta între 16 – 24 ani), însoțită de documente justificative precum:
  • pentru șomeri – adeverință de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă/copie după carnetul de șomaj;
  • pentru persoane inactive – adeverință de venit eliberată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);
  • pentru angajaţi – adeverință salariat;
  • pentru studenţi/masteranzi/doctoranzi – adeverință eliberată de instituția de învățământ superior urmată;
 4. Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 2 din Arhiva regasită mai jos) care atestă că nu a mai participat la alte proiecte finanțate prin POCU, Axa prioritară 3., Operațiunea 3.7;
 5. Declaraţia (pe proprie răspundere) de consimțământ (Anexa 3 din Arhiva regasită mai jos) cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal;
 6. Angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului (Anexa 4 din Arhiva regasită mai jos);
 7. Declarație de incompatibilitate (Anexa 5 din Arhiva regasită mai jos)
 8. Scrisoare de motivaţie / intenție (Anexa 6 din Arhiva regasită mai jos);
 9. FORMULAR DE ÎNREGISTRARE individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 – Anexa 8 la Ghidul Solicitantului Condiții specifice România Start Up Plus;
 10. Copii după diplomele de studiu sau adeverință;
 11. Copii după dovezi ce atestă participarea la cursuri și/sau specializări efectuate;
 12. Copii care să ateste experienţa în muncă (carte de muncă, adeverință de salariat, contract de muncă, contract de voluntariat etc.).

Toate documentele depuse în copie vor avea mențiunea “conform cu originalul” și vor fi semnate.

Dosarul de înscriere, astfel întocmit, trebuie să conţină doar documentele prevăzute în prezenta metodologie de selecţie a grupului ţintă; documentele listate/xeroxate nu trebuie să fie realizate față – verso, să nu fie capsate sau îndosariate în folii transparente. Documente solicitate fiecărei persoane la înregistrarea în GT vor fi păstrate ca anexe la formularul de înregistrare grup țintă (dosarul fiecărui participant în GT).

Mai multe detalii poți consulta în cadrul metodologiei de selecție, ce poate fi descărcată de la următorul link:

 

Unde depun dosarul?

După ce ai completat documentele cu datele personale, te rugăm să le transmiți/depui la una din următoarele adrese:

 • sediul beneficiarului: Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, municipiul Suceava, Str. Universității nr.13, județul Suceava, cod poștal 720229, România, corp H, camera H003;
 • sediul partenerului SC Addvances Strategic Solutions SRL, municipiul Iaşi, Șoseaua Nicolina, nr. 155, cod poștal 700714, România.

Calendarul de selecție

Calendarul de selecție a membrilor grupului țintă este prezentat în tabelul de mai jos:

ActivitatePerioada
Campanie informare și promovare în rândul grupului țintă15.01.2018 – 14.11.2018
Preluarea dosarelor de candidatură03.10.2018 – 18.10.2018
Verificare condiții eligibilitate, întocmire şi transmitere fișă de eligibilitate03.10.2018 – 18.10.2018
Evaluarea dosarelor de candidatură18.10.2018
Afișare listă candidați declarați admiși18.10.2018
Contestații listă candidați declarați admiși19.10.2018
Soluționare contestații20.10.2018
Liste finale membri grup țintă20.10.2018
Ce conditii trebuie sa indeplinesc pentru ca să pot obtine finantarea?

Trebuie să ai domiciliul în regiunea de Nord Est (județele Suceava, Botoșani, Iași, Bacău, Neamț, Vaslui) și să îți dorești să demarezi o afacere non-agricolă în mediul urban în această regiune.

Care sunt domeniile în care pot înființa o afacere?

În cadrul acestei linii se finanțează toate afacerile, mai puțin cele care activează în domeniul acvaculturii, pescuitului, producției primare de produse agricole, transformării și comercializării produselor agricole.

Cum se obține finanțarea?
 • tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
 • o tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că are doi angajați și a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acești indicatori nu sunt respectați, tranșa finală nu se mai acordă.

Ai nevoie de ajutor în consolidarea dosarului de candidatură?

Îți oferim consiliere în activitatea de consolidare a dosarului:

 • În fiecare zi de joi, în intervalul orar 14-16, la sala E124, Etajul 1, Corpul E al Universității Ștefan cel Mare din Suceava (lângă Direcția Silvica Suceava) – Responsabil, Carmen BOGHEAN, nr. de telefon: 0752 784 290;
 • În fiecare zi de luni, în intervalul orar 10-12, la sala H002, Parter, Corpul H al Universității Ștefan cel Mare din Suceava (corpul de clădire dintre Restaurantul Padrino și Camera de Comerț și Industrie Suceava) – Responsabil, Pavel STANCIU, nr. de telefon: 0757 606 033.

Nu ai regăsit răspunsul pe care îl căutai?

 

4 + 3 =

Beneficiar:

Partener: