Logo Uniunea Europeana | Guvernul Romaniei | Instrumente Structurale

In atentia persoanelor interesate sa participe la concursul de selectie a planurilor de afaceri

Metodologia de selectie a planurilor de afaceri

Calendarul estimativ al selectiei planurilor de afaceri se regaseste in Anexa 5.

Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană

Dezvoltăm idei. Dezvoltăm antreprenori. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/82/3/7/105924

Anunt recrutare experti mentorat

Descarca anexele....

Acord de principiu pentru desfășurarea stagiului de practică

Anexa poate fi descărcată la următoarea...

Lista de rezerve

 

Calendarul estimativ de selecţie a planurilor de afaceri

 

ActivitatePerioada estimată
Depunerea planurilor de afaceri până la 28 Noiembrie
Analiza eligibilității administrative a planurilor de afaceripână la 29 Noiembrie
Rezultate verificare eligibilitate29 Noiembrie
Contestații rezultate eligibilitate3 Decembrie
Listă finală rezultate eligibilitate după contestații5 Decembrie
Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceriNoiembrie – 17 Decembrie
Rezultate evaluarea tehnico-financiară17 Decembrie 2018
Contestații rezultate evaluare tehnico-financiară18-19 Decembrie 2018
Soluționare contestații rezultate evaluare tehnico-financiară19-21 Decembrie
Lista planurilor de afaceri aprobate spre finanțare + lista de rezerve21-24 Decembrie

Obiectivul general

Sprijinirea antreprenoriatului și îmbunătățirea competentelor antreprenoriale la nivel regional, ca factor pentru încurajarea dezvoltării de noi afaceri și creșterea ocupării în Regiunea de NE.

Oportunități antreprenoriale

Creșterea gradului de interes si conștientizare a publicului larg cu privire la oportunitățile antreprenoriale existente la nivelul regiunii de Nord Est prin derularea unei campanii de informare si promovare

Competenţe antreprenoriale

Dezvoltarea si stimularea competențelor antreprenoriale pentru 300 de beneficiari în vederea înființării de afaceri prin furnizarea unui programul de formare profesionala, organizarea unui concurs de planuri de afaceri si derularea de stagii practice.

 

Formare de abilitați

Formarea abilitaților necesare pentru managementul unei afaceri în cazul a 37 de beneficiari prin derularea unui program de mentorat personalizat în vederea înființării si funcționării a 37 de întreprinderi cu specific non agricol în zonele urbane din Regiunea de Nord Est.

 

Susținerea afacerii

Susținerea funcționării celor 37 de afaceri înființate prin dotarea unui Centru Antreprenorial, prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare si prin oferirea de suport pentru sustenabilitatea întreprinderilor si menținerea locurilor de munca pe o perioada de minim 12 luni de la finalizarea finanțării.

Cresterea ocuparii forţei de muncă

Cresterea ocuparii pentru 74 de persoane din Regiunea de Nord Est prin crearea a doua locuri de munca de catre fiecare din cele 37 de întreprinderi.

 

Descriere

Despre proiectul ANTUR!

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din SUCEAVA, în calitate de Beneficiar în parteneriat cu Parteneru1: Addvances Strategic Solutions SRL, în data de 15.01.2018 a început implementarea proiectului “Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR”, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman – Axa Prioritara 3, Operațiunea 3.7, contract POCU/82/3/7/105924, perioada de derulare a proiectului fiind de 36 de luni.

Eligibilitatea

Criterii de eligibilitate

Pot participa persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban în scopul creării de noi locuri de muncă.

Vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani. Nu pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 și 24 de ani.

Statut pe piața muncii: șomeri, persoane inactive (de ex. studenți, persoane casnice), persoane care au un loc de muncă și persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale).

Cetățenie română și reședința în regiunea de dezvoltare Nord-Est.

ABONARE

FII LA CURENT CU ULTIMELE NOUTĂȚI